druk 3D, Ogólna

Kalibracja Creality CR-10s – praktyczne wskazówki

Creality CR-10S i co dalej?

Szczegółowy proces montażu nowej drukarki Creality CR-10s znajdziemy w instrukcji obsługi dołączonej do sprzętu lub pod poniższym linkiem firmy Creality:
https://www.youtube.com/watch?v=WeBABgoTjpo
Oto kilka moich spostrzeżeń i praktycznych rad dotyczących prawidłowej kontroli oraz kalibracji Creality CR-10S przed pierwszym jej uruchomieniem. W tym celu przyda się kilka podstawowych narzędzi (klucze imbusowe, klucze płaskie, suwmiarka i przymiar kątowy).

Zacznijmy od podstaw

1. W pierwszej kolejności należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące już połączenia śrubowe ramy. Zdarza się, że śruby mocujące poszczególne komponenty ramy są zbyt słabo dokręcone. Śruby z gniazdem sześciokątnym należy z wyczuciem dokręcić, uważając by nie zerwać gwintów w aluminiowych profilach.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
2. Istotnym krokiem jest prawidłowe wyregulowanie rolek wózków osi X, Y oraz Z (po obu stronach). System kasowania luzów w drukarce Creality CR-10s rozwiązany został za pomocą nakrętek niecentrycznych, na których osadzone są rolki. Wszystkie rolki przy zatrzymanym wózku powinny, z nieznacznym oporem, móc obrócić się palcami. Jeśli rolki obracają się bez najmniejszych problemów lub ich obrócenie wymaga dużo siły, należy przeprowadzić regulację luzów.
 • Text Hover
a) Regulacja luzów wózka osi X: Regulację przeprowadza się za pomocą podwójnego klucza płaskiego dołączonego do zestawu (8-10mm). Nakrętka niecentryczna (regulacyjna) znajduje się od strony stołu roboczego. Warto profil z wózkiem osi X ustawić na około 200mm ponad stołem roboczym oraz zdemontować blaszaną osłonę głowicy – ułatwi to manipulowanie narzędziami podczas regulacji. W pierwszej kolejności należy nieznacznie poluzować (1/8 obrotu) nakrętkę samohamowną, dokręcającą oś rolki do wózka z blachy (klucz 8mm). Następnie za pomocą klucza 10mm przekręcić nakrętkę niecentyczną w prawo (kasujemy luz między rolką a prowadnicą) lub lewo (zwiększamy luz między rolką a prowadnicą). Prawidłowo skasowany luz między rolkami a prowadnicą powinien umożliwić nam obrócenie w palcach każdej z rolek względem prowadnicy z nieznacznym oporem. Po regulacji należy pamiętać o dokręceniu nakrętki samohamownej osi rolki. UWAGA! Zbyt mocno skasowany luz może spowodować odkształcenie rolek i w rezultacie ich uszkodzenie! Zbyt duży luz odbije się na jakości wydruków.
 • Text Hover
 • Text Hover
b) Regulacja luzów wózka osi Y: W pierwszym kroku należy odwrócić podstawę drukarki o 180 stopni, ułatwi nam to dostęp do rolek prowadzących podstawy stołu. Fabrycznie użytych zostało 6 rolek prowadzących, z których (UWAGA!) należy wymontować środkowy rząd. Cztery skrajne rolki zapewniają optymalną stabilność stołu, przy łatwiejszej regulacji luzów i zmniejszonej masie całego stołu. Regulacja luzów przebiega w identyczny sposób jak w punkcie a) i dotyczy ona pary rolek znajdujących się po lewej stronie podstawy.
 • Text Hover
 • Text Hover
c) Regulacja luzów wózków osi Z: Przed rozpoczęciem regulacji należy zdemontować obie śruby trapezowe oraz całkowicie odkręcić i zdemontować górny profil spinający dwie pionowe prowadnice drukarki. Oba wózki posiadają po 3 rolki, z których tylko jeden (prawy) posiada regulację luzów nakrętką niecentryczną. Przed przystąpieniem do regulacji luzów prawego wózka należy poluzować śruby mocujące prowadnicę osi X do lewego i prawego wózka. Regulację luzów przeprowadza się w analogiczny sposób jak w poprzednich punktach. UWAGA! Przed dokręceniem prowadnicy wózka osi X należy zwrócić szczególną uwagę na jej prostopadłą pozycję względem podstawy drukarki. W tym celu za pomocą suwmiarki należy zmierzyć (w okolicach lewego wózka Z) odległość pomiędzy dolną krawędzią profilu osi X a górną powierzchnią profilu podstawy, następnie ustawić prowadnicę X z prawej strony, z zachowaniem wcześniej zmierzonego dystansu (zachowanie równoległości względem podstawy drukarki). Finalne uzyskanie równoległości prowadnicy X jest nieco skomplikowanym procesem ze względu na to, że dostęp do łbów śrub jest niemożliwy po założeniu lewego wózka na prowadnice pionowe.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
3. Po regulacji luzów rolek, można przystąpić do ponownego założenia śrub trapezowych osi Z. Częstym zabiegiem stosowanym podczas sprzęgania osi silnika krokowego ze śrubą napędową jest wsadzenie kulki łożyskowej (ø6-7mm) do elastycznego sprzęgiełka aluminiowego (pomiędzy wałek silnika a śrubę trapezową). To rozwiązanie pozwoli na precyzyjne osadzenie śruby bezpośrednio na czole wałka silnika z zachowaniem elastyczności połączenia.
4. Kolejnym krokiem jest odpowiednie spozycjonowanie mosiężnych tulejek śrub trapezowych. W tym celu należy poluzować śruby mocujące mosiężne nakrętki do wózków osi Z i ustawić głowicę w dolnym położeniu (około Z=0mm). Następnie dokręcić, wcześniej poluzowane, śruby mocujące nakrętkę z gwintem trapezowym. Zabieg ten pozwoli na optymalne ustawienie się osi nakrętek względem osi silników osi Z. Ruch pionowy prowadnicy osi X napędzany śrubami trapezowymi powinien odbywać się płynie w całym zakresie (od 0mm do 400mm).
 • Text Hover

Creality CR-10S kalibracja skończona

Na pierwszy rzut oka proces kalibracji Creality CR-10s może wydawać się skomplikowany. Przebrnięcie przez poszczególne punkty pozwoli jednak na lepsze zrozumienie zasady działania CR-10s i zminimalizowanie czynników wpływających negatywnie na jakość wydruków. Teraz możemy zacząć Druk 3D. Jeżeli interesują was inne drukarki firmy Creality to zapraszam do przejrzenia wpisu na temat Endera 3
Zapraszam do komentowania, macie jakieś spostrzeżenia, napiszcie

Author


Avatar