GOM Inspect - szkolenie, Ogólna

Nauka GOM Inspect – Opis funkcji

Cześć,

Chciałbym rozpocząć nową serie wpisów pod tytułem "Nauka GOM Inspect". Chcemy poruszać tematykę analizy skanów we wpisach pokazujących jak prawidłowo wykonać taką analizę.

W pierwszym etapie chcemy przedstawić wszystkie zakładki, tak aby każdy wiedział co robią. W późniejszych wpisach będziemy je wykorzystywać.

Zapraszam do czytania.

Zakładka: PLIK

Główna i najbardziej popularna zakładka w programach. Jest ona na wszystkich programach na systemie Windows i zawsze spełnia bardzo podobną funkcję w programie, czyli tworzenie nowych zadań, zapisywanie, import oraz export danych. W GOM Inspect jest podobnie.

Nowy projekt - Tworzymy nowy projekt analizy GOM,
Otwórz projekt - Otwieramy istniejący, zapisany na dysku projekt GOM,
Otwórz ostatnio używane projekty - Pozwala na szybkie otwarcie zapamiętanych projektów,
Zamknij - Zamyka cały program,
Zapisz - Zapisuje aktualnie otwarty projekt,
Zapisz jako - Zapisuje projekt pod nową określoną nazwą,
Utwórz plik GOM Inspect z Auto Run - Funkcja dostępna dla wersji płatnej
Import - Pozwala załadować pliki stl oraz stp do programu,
Eksport - Pozwala na zapisaniu elementów utworzonych podczas pracy w projekcie w odpowiednich formatach, np. raport w formacie pdf, plik mesh w odpowiednich formatach.
Wyjście - przenosi nas do menu głównego programu.

  • Text Hover
  • Text Hover

Zakładka: EDYCJA

Jest to druga najbardziej rozpoznawalna zakładka w programach. Posiada kilka podstawowych funkcji ale też jest sporo sprecyzowanych dokładnie do programu.

Cofnij - Cofa ostanio wykonywaną operację,
Wykonaj ponownie - Powtarza operację, którą cofnęliśmy,
Cofnij kroki - Można cofnąć wybrane operacje z listy,
Wytnij - Służy do wycinania elementu,
Kopiuj - Kopiuje interesujący nas element,
Wklej - Wkleja to co skopiowane,
Usuń element - usuwa zaznaczony element,
Zmień nazwę elementu - pozwala na zmianę dowolnej operacji, analizy, części itd.
Przywróć Auto-Nazwę - Przywraca generowane automatycznie nazwy elementów,
Znajdź element - przydatne przy dużych analizach w odszukania interesującej nas części analizy,
Edytuj parametry tworzenia - pozwala modyfikować tworzenie np. płaszczyzn. Pokazuje główne okno tworzenia elementów analizy.
Selekcja 3D - Pozwala wybrać sposób zamaczania część detali do analizy.

  • Text Hover

Zakładka: Widok

Ta zakładka odpowiada za ustawienie naszego widoku części przez nas obrabianej. Możemy zmienić też interface nasze programu. Czyli pokazać to co chcemy widzieć oraz gdzie ma się znajdować.

Widok standardowy - Ustawia widok naszej części prostopadle do konkretnej płaszczyzny np. XY,
Widok standardowy ISO - Pokazuje element według standardu ISO w wybranej orientacji osi,
Zmień widok - możemy tutaj cofać widoki, powtarzać,
Element - funkcje widoku dopasowane do konkretnych elementów,
Etykieta - sposoby widoku etykiet, ich wyłączanie i sposoby przedstawienia,
Widok elementów 3D - można tutaj zmienić sposób pokazania konkretnych elementów np. układu współrzędnych,
Widok pomiaru 3D - włączanie i wyłączenie pomiarów oraz sposoby ich ukazania,
Legenda - Tutaj można dostosować legendę do naszych potrzeb,
Ustal ogólne opcje wyświetlania - tworzymy tutaj standard wyświetlania elementów np. kolory zaznaczenia,
Ustawienie ekranu - definiujemy co chcemy widzieć w naszym interfasie.

  • Text Hover

Zakładka: Konstrukcja

Bardzo ważna zakładka podczas pracy. Służy ona do tworzenia cech części przez nas badanej. Konstruujemy je aby je wykorzystać do bazowania części, dania GD&T, określenia odległości kątów. W tej zakładce dokonujemy podstawowych pomiarów.

Cechy 2D oraz 3D są dostosowane tak aby mogły być tworzone na modelu idealnym CAD lub na skanie MESH. Dla tego każdy element ma stworzone funkcje bezpośrednio do tych modeli. Na CADzie są stworzone funkcje Auto pozwalające najszybciej i najprościej tworzyć cechy. Cechy na skanach tworzy się poprzez dopasowanie tzn. na zaznaczonym przez nas obszarze na skanie poprzez dopasowanie powstaje cecha. Pozostałe funkcje pozwalają utworzyć cechę winikową z innych cech np. z trzech punktów można utworzyć płaszczyznę.

Przekrój - jest to cecha pozwalająca stworzyć przecięcie naszego detalu w określonym przez nas miejscu,
Krzywa - pozwala ustawić linię biegnącą na detalu w celu zbadania np. jej długości,
Powierzchnia - tworzona w celu np. badania grubości ścianek,
Lokalny układ współrzędnych - cecha pozwalająca stworzyć układ współrzędnych na podstawie innych cech,
Kształt specjalny - inny kształt cechy niż podstawowe, konstruowany na podstawie najlepszego dopasowania,
Chmura punktów - zmiany punktów na skanie MESH,
Komponenty - tworzone z poszczególnych punktów części,
Odległość - badanie wymiary odległości miedzy cechami,
kąt - wartość kata miedzy cechami,


  • Text Hover
  • Text Hover

Zakładka: Inspekcja

Najważniejsza zakładka GOM Inspect do analizy detalu. W niej sprawdzamy poprawność wykonania elementu.

Porównanie CAD - Pokazuje odchyłki w postaci siatki kolorów na powierzchni modelu CAD lub MESH.
Odchyłka od geometrii - pokazuje wartość odchyłki od nominału na siatce punktów.
Analiza powierzchni - dostępne są tu opcje analizy was powierzchniowych, grubości ścianek itd.
Analiza Airfoils - specjalna zakładka do kontroli profili lotniczych,
Zastosuj zasadę pomiaru - pakiet standardowych sposobów pomiaru cech,
Sprawdź wymiar - kontrola wymiarów liniowych, kątów, odległości, promieni, średnic itd.
Kontrola stopniowa - sprawdzanie wartości przyspieszenia, prędkości, położenia w danym układzie,
Skontroluj GD&T - sprawdzanie tolerancji geometrycznych,
Skontroluj krzywe - analiza krzywych przekrojów,
Etykieta odchyłki - sprawdzanie wartości odchyłki w danym punkcie na siatce kolorów,
Etykieta odchyłkę na chmurze punktów - odchyłka dla danego punku w chmurze,
Min./Max. chorągiewka odchyłki - pokazuje kierunek odchyłki punktu,
Utwórz komentarz - dodawanie komentarza dla detalu.

  • Text Hover

Zakładka: Operacje

Kolejna zakładka służy do wykonywania pomocniczych operacji oraz zakończenia samego procesu analizy detalu w GOM Inspect.

Cześć konstrukcji - dodawanie nowego modelu części,
Bazowanie - tworzenia bazowania dla detalu,
CAD - modyfikacje modelu nominalnego CAD,
Sitaka - opcje służące modyfikacją siatki mesh,
Chmura punktów - możliwość zmiany chmury punktów,
Objętość - badanie objętości skanu lub cada,
Komponent - opcje służące do analizy komponentów detalu,
Przekrój - zmiana, analiza, tworzenie przekrojów,
Raport - generowanie raportu pomiarowego,
Elementy - edycja elementów projektu,
  • Text Hover

Zakładka: Pomoc

Znajdziemy w niej wszystkie potrzebne informacje do obsługi programu GOM Inspect.
  • Text Hover

Podsumowanie:

Przed rozpoczęciem pracy w programie warto znać wszystkie możliwości programu. Najłatwiej jest sprawdzić co robi każda funkcja. Ja przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzam co może program mi dać a przeglądanie zakładek jest najprostszym sposobem.
Polecam przeczytać zapoznać się a na pewno będzie łatwiej.

Pozdrawiamy ,

Zespół Thinkspace 🙂
Zapraszam do dyskusji w komentarzach oraz polubienia naszej strony na FB.

Author


Avatar